Эпилепси буюу уналт таталт өвчинтэй ямар нэгэн байдлаар тэмцэж буй хүмүүс Монголд 30000 гаруй байдаг гэсэн албан бус тоо бий. Энэхүү өвчний эсрэг эмчилгээнд Каннабис буюу олс ургамлаас гарган авдаг CBD тосийг олон улс орнууд ашигласаар байна.
2022 оны байдлаар эпилепси өвчинд хэрэглэгддэг гол эмийн импорт манайд тасраад байгаагаас үүдэн энэхүү өвчинтэй хүмүүс хэцүү нөхцөл байдалд ороод байгаа юм. Бид CBD тосийг өөрсдөө дотооддоо үйлдвэрлэж чадвал импортын эмнээс хамааралгүйгээр тэрхүү хүмүүст туслах боломжтой байгаа боловч одоогоор Монгол улсад каннабисийг эрүүл мэндийн зориулалтаар ашиглах хууль зүйн зохицуулалт байхгүй байна.

The unofficial count of people battling with epilepsy or seizures in Mongolia is said to be over 30000. Many countries use CBD oil extracted from cannabis as treatment against the disorder. The import of the main pharmaceutical drugs used for epilepsy has been disrupted in 2022 with heavy tolls on epileptic patients. Mongolia could plant cannabis and produce CBD oil internally and help these patients independent of external and/or import factors. However, Mongolia does not have the legal framework to allow medical consumption of cannabis.

01VID Channel:
https://www.facebook.com/01VID-107579991889976

HEMP Mongolia:
https://www.facebook.com/HEMP-Mongolia-100483841806549

More videos coming soon: Like / Subscribe

Canadian Flag
cbd pain cream
cbd for pets
cbd gummies
CBD topicals
CBD tincture oil
cbd extra strength night and day oil
American flag
cbd topical cream
cbd hemp oil
cbd soft gel capsules
cbd edible gummies
cbd pre-rolled joint
cbd lotion
CBD Vape Cartridges